torsdag 14. februar 2008

Sykdom og elendighet i kretsen rundt frøkenen av Eiganes

God eftermiddag!

Som man skjønner av overskriften er flere bekjente rammet av skrantende helse siden sist. Først og fremst er naboen sykemeldt resten av uken grunnet et tilbakeanfall av podagraen, lidelsen han har hatt periodisk i 4 år nu. Da er det ikke godt å oppholde seg på arbeidsplassen i alle fall, så jeg har full forståelse for at han ville holde seg hjemme i dag og at han står over karnevalet i morgen. Dernest har mor vært ivrig i telefonen mens jeg var borte i dag og det siste er nu at min snart 82 år gamle moster i Oslo har hatt et mindre hjerneslag i går aftens og ligger nu på sykehuset til behandling. Fra før av lider hun av begynnende demens og har blitt stadig mer rørete de siste månedene. Slik går det med oss over 60 år. Det er ikke annet en sykdom å spore.

Nu skal jeg ikke tale mer om sykdom. Man får sikkert nok av det med årene. På skolen har man drevet med setningsanalyse i dag og for enkelte var begreper som direkte- og indirekte objekt, verbal, predikativ og adverb tydeligvis noe nytt. Derfor har jeg brukt dagens time til å prøve og forklare hva disse forskjellige ordene betyr innen setningsanalysen. Setningen "Legen gir pasienten medisin til bruk mot influensa" var en av setningene jeg analyserte i plenum i håp om at ungdommen skulle forstå hva dette dreier seg om. I dette tilfellet er "Legen" subjekt, "gir" er verbalet, "pasienten" er indirekte objekt, "medisin" er direkte objekt, mens "til bruk" og "mot influensa" er to preposisjonsledd. Noe av det vanskeligste i analysens verden er å skille mellom adverb og preposisjonsledd. For å hjelpe elevene der har jeg gitt flere huskeregler, som gjør at man kan luke ut adverb eller det motsatte. Nu ja, jeg skal ikke kjede mine ærede lesere med flere detaljer fra norskundervisningen i dag, men et lite innblikk i hva man holder på med synes jeg nu var på sin plass.

I aften har jeg lovet å vaske håret til mor i vasken på badet, så da har man plikter også for aftenen. Forøvrig har jeg tatt frem en skvett med eggelikør nu, som jeg nyter ved siden av en rød mikstur. Livet kan være herlig, godtfolk, selv for en lærerinde i livets høst.

God aften!

Toril

Ingen kommentarer:

Site Meter