fredag 28. mars 2008

Klar for helg!

God aften, nu rett før helgefreden har senket seg i de mange villaer rundt omkring!

Hva har man så bedrevet med fredag 28. mars? Som vanlig møtte jeg på post i morges for å skolere dagens ungdom i norskfagets pensum. Heldigvis kunne jeg i dag slå i bordet med de plikter og ansvar som følger med det å være seksjonsleder, så jeg slapp unna noen vikartimer i dag selv om to kolleger var sykemeldt. Dog satt jeg to klokketimer med bare papirarbeide, så man hadde nok å gjøre i tillegg til de to timene jeg hadde i klasserommet. Travle tider til tross, den gode samtale gikk sin gang på lærerværelset og det later til å være fred og fordragelighet i kulissene nu, men jeg vet at det ulmer noget bak teppet grunnet det arbeidspresset som faller på enkelte nu da to kolleger er syke. Min skallede nabo møtte i alle fall på post i dag og fikk kastet en gymnastikk-vikartime i fanget som takk for at han klarte å gå på foten igjen. Det synes jeg er dårlig gjort av skolens inspektør, men det kvinnemennesket har aldri visst hva godt arbeidsmiljø er. Til uken skal det heldigvis lyses ut et vikariat i 75% stilling for resten av skoleåret. Eftersom jeg forstår så skal vedkommende brukes der det er behov, men først og fremst steppe inn for en kollega som er sykemeldt i ytterlige 5 uker.

I går aften gjennomførte min skallede nabo og jeg vellykket setting av sats i 20-liters dunken i potetkjelleren. Vi kastet også oppi 100 gram med salvieblad i håp om å sette en ekstra spiss på smaken, dessuten hadde vi oppi en spiseskje med kryddersmakstilsetting, slik vi pleier. Nu skal det godgjøre seg et par ukers tid før vi sjekker om det er klart for brenning, men det hender det må sto noen ekstra dager hvis det er kaldt i kjelleren. Det er selve brenningen som er det vanskeligste, men den tid den sorg. Det ferdige resultate pleier å gå ned på høykant 50/50 med svart kaffe her i gården og aldri har jeg opplevd dårlige varer grunnet fusel eller andre problemer.

Sent i eftermiddag så jeg på et program om Rose Kennedy på en av disse nye fjernsynskanalene jeg har fått efter at boksen ble installert. Det var en meget interessant dukumentar om Kennedy-matriarkens 104-årige liv med vekt på de triumfer og tragedier som vederfartes Kennedy-familien. Det kom også frem mindre kjente ting, som f.eks. at Roses 95-årige mor bivånte president Kennedys innsettelse på fjernsynet i 1960 og at Rose, da 74 år gammel, ikke deltok i morens begravelse i 1964. Det var intervju med bl.a. den skrantende 86-årige Eunice Kennedy, som skjelvende, dog presist fortalte om morens liv, hennes måte å oppdra barna på og lignende. Rose var i noenlunde vigør frem til hun ble slagrammet da hun var 93, men så sent som på 101-års dagen kunne hun beorde den yngre generasjonen til å holde seg på matten, der hun satt myndig i rullestolen. Hennes forhold til Jackie, enken efter presidensønnen, skal ha vært bedre enn ukebladene mang en gang skal ha hevdet, og hun sørget stort da hun i en enestående alder av 103 fikk nyheten om Jackies bortgang i New-York. Hvorvidt noen av matriarkens barn opplever 100-års dagen er noget tvilsomt. Av hennes 9 barn lever i dag bare den skrantende Eunice (86) - Schwarzeneggers svigermor - x-ambassadør Jean Ann (snart 80) og senatorsønnen Edward på 76. Den siste av barna som døde var Patricia Kennedy (gift Lawford), som efter et slag i 2000 fort skrantet hen og døde for et par års tid siden, 82 år gammel.

Noen ord om været skal jeg også ta med. Vi har gråvær i dag og omkring 5 varmegrader her i byen. Det meste av snøen og isen efter elendigheten ved ukens begynnelse har nu smeltet bort slik at det atter er trygt for oss aldrende kvinns å bevege seg utendørs uten fare for livet. Mor er invitert på lunsj hos en venninne i Steingaten i morgen klokken 12.30 og mor insisterer på å bruke gåstolen og komme seg dit på egenhånd, men jeg kommer i alle fall til å se henne vel avgårde rundt svingen i gaten her. Når mor er ute av huset kommer jeg til å ordne det klart i stuen til gjengen ankommer utpå aftenen. De er invitert til klokken åtte presis og jeg venter 5 eller 6 personer i hus. Det skal bli hyggelig med besøk igjen efter en røff uke i skoleverket. Disse kalasene er som de reneste vitaminsprøytene for meg og gjør meg klar til neste økt over helgen igjen.

I aften skal vi slappe av foran fjernsynsapparetet med kaffe i koppen og muligens til naboens dannede selskap. God aften! Toril

Ingen kommentarer:

Site Meter