onsdag 26. mars 2008

Meget å stri med i lærergjerningen samt fall på isen

God aften, godtfolk!

Igjen er det vikar-krise på skolen grunnet et sykefravær av de sjeldnere. I dag var både rektor, min skallede nabo samt to quinder, som begge underviser under humanistisk seksjon, borte fra arbeidet. Selv møtte jeg først på post til annen time, slik jeg alltid gjør på onsdager, men fikk så nok å gjøre resten av dagen. Inspektør samt seksjonsleder for praktisk-estetiske fag samt gym gjorde sitt ytterste for å få dekket opp der det ikke var noen til å undervise, det ble dog 8 timer uten vikar i dag, noe som er meget uheldig for undervisningens omdømme. Jeg kan ikke fatte og begripe at det skal være så vanskelig å få tak i et par vikarer for å lette på trykket. Jeg vet at arbeidsmarkedet er strammere enn stramt, men det må da kunne finnes noen som kunne tenke seg å ta noen vikartimer ved en ungdomsskole fra tid til annen! Hadde jeg styrt skuten, ville jeg i morgen den dag tatt en telefon til universitetet og beordret lærerskolestudenter- og studiner til å steppe inn for å avhjelpe en vanskelig situasjon i morgen den dag. Samtidig hadde de jo fått sårt tiltrengt praksis, noe alle trenger før de går ut i skoleverket som ordinære lærere, for ikke å bli helt overrumplet av de skammelige ungdommene.

I morgen begynner norskklassen min å beskjeftige seg med dialektlære. I aften må den lærde quinde således repetere sin kunnskap om tykk l, infinitiver med a-endelse, skarre-r og lignende. Når jeg underviser i dialektlære griper jeg det fatt ved å først si noe om den generelle forskjellen mellom østnorsk og vestnorsk, som mange lingvister mener bør/kan være en hovedinndeling av landets dialekter. Senere sier jeg noget om forskjeller i morfologi (som f. eks. at bergensk ikke har hunnkjønn), så tar jeg for meg fonologiske forskjeller (herunder f. eks. tykk l). Til slutt tar jeg for meg syntaksen, altså hvorledes man bygger opp setningene fra landsdel til landsdel, jmf. forskjellen mellom "Hvor kommer du fra?" og "Kor du kjæm fra?". Dette temaet skal vi arbeide med denne uken samt hele den neste, før elevene så skal testes muntlig (samt gis karakter) som en forberedelse til evt. spørsmål om dialekter ved eksamen og tentamen. Testingen skal foregå ved at de får høre 6 forskjellige dialekter, som de så skal plassere noenlunde geografisk korrekt. Rett svar gir ett poeng, rett svar med begrunnelse gir to poeng. Feil svar gir 0 poeng. Karakteren skal vekte 20% av karakteren i norsk muntlig.

Som de ærede lesere nok forstår, er det ikke bare i klasserommet man må arbeide når man sysler med undervisning. Mange lærere sitter et par timer hver eneste kveld for å være klare til neste dags undervisning. Selv pleier jeg å sørge for å få gjort unna en del når jeg har fritimer innimellom slagene på skolen, men det skjer at jeg må vie så meget som 8 timers tid til forberedelser på kveldstid i løpet av en røff uke. Før jeg tar fatt på pliktene i aften skal jeg ta meg en kopp kaffe samt et knekkebrød med sild, rett og slett for å få energi til arbeidet.

Snøen har smeltet bort litt igjen i dag, men det er kun solen som varmer, altså. Nu er det bare en halv varmegrad igjen, mens det var et par varmegrader i skyggen da solen varmet tidligere i dag. Gårsdagens kaotiske tilstander i trafikken var nok vårens siste stunt fra værgudene, for nu er det snart april og da kan man som oftest grille her i byen og kaste skiene på peisen. Jeg falt på isen rett ved skolens parkeringsplass da jeg skulle hjem igjen i dag, men kom fra det med litt smerter i venstre hånd, som allerede nu er bedre. Håper det blir godvær i helgen da jeg skal invitere gjengen til sammenkomst på lørdagsaftenen. Jeg har ikke sagt så meget om den saken, men det er visst problemer mellom frøken Hildegunn og forloveden, jmf. Hildegunns flørting på Sting sist lørdag. Man håper i alle fall de begge kan komme på lørdag, så skal jeg nok sørge for nok alkohol til en hyggelig aften. I morgen skal naboen og jeg sette sats, så da blir det en tur på butikken for å handle sukker og gjær efter lærergjerningen.

Toril

Ingen kommentarer:

Site Meter