fredag 20. november 2009

Gud, melk og vin = 114 år

God fredag!

Bloggens overskrift henspeiler på den oppskriften verdens eldste person, Mary Josephine Ray fra New Hampshire, USA, har fulgt gjennom sitt lange liv. Det er åpenbart at nevnte quinde har funnet en gunstig måte å komme vel igjennom livet på, for i skrivende stund er hun 114 år, 6 måneder og tre dager gammel. Hun har vært enke i 42 år, har to sønner på 85 og 84 år og et utall andre efterkommere, inkludert 59 år gamle Katherine Ray. I dag har det også kommet frem at en 119 år gammel quinde fra Mexico skal ha avgått ved døden den 17. november. Ana Maria Pèrez skal ha vært født 22. juni 1890, men hennes høye alder skal ikke ha blitt verifisert av de rette instanser, deriblant Guiness rekordbok. Årsaken til dette skal, i følge myndighetene i delstaten Colima, være at de ikke hadde råd til å betale for at en offisiell gransker fra Guiness rekordbok skulle komme til Mexico for å undersøke saken nærmere, men fødselsattesten skal være meget gyldig, opplyser Mexicanske myndigheter. Sosialmyndighetene kom over denne saken for omkring ett år siden da de besøkte en da 77 år gammel quinde for å tilby sine tjenester. Quinden nevnte da at hennes bestemor muligens også kunne ha bruk for litt hjelp, til stor overraskelse for de som hadde kommet på den aldrende quindens dør. Det hadde vært morsomt om hennes alder en gang blir verifisert. For å lese mer om saken, klikk på følgende link: http://www.nrk.no/nyheter/utenriks/1.6874063

I dag avsluttet man temaet klassisisme i den ene norskklassen. Til neste uken ga jeg 8 sider å lese om romantikken, som forberedelse til tavleundervisningen man skal gjennomføre om temaet på tirsdag. I den andre norskklassen den lærde quinde har æren av å undervise har man konsentrert seg om nynorsk grammatikk nu i dag, et tema de fleste kan grøsse bare av å tenke på, undertegnede inkludert. I dag gikk det for det meste om "hovudverb og hjelpeverb", som det heter på nynorsk, og man gikk igjennom de forskjellige verbtidene, like ned i 1. og 2. kondisjonalis, altså f. eks. "skulle gå" eller "ville ha dansa". For å forvirre en allerede noget ør quinde har man nu blitt pålagt å bruke nye betegnelser på noen av verbtidene, noe som gjorde at den lærde quinde (leder av norskseksjonen eller ei) måtte be om veiledning fra en 30 år yngre kollega før undervisningstimen om temaet i dag. 1. og 2. kondisjonalis eksisterer ei lenger og de nye betegnelsene for disse to verbtidene skal nu være preteritum futurum og preteritum futurum perfektum. 1. og 2. futurum, også det betegnelser som har vært brukt i alle år (t.o.m. mor husker disse betegnelsene), skal nu hete futurum og futurum perfektum, f. eks. "skal danse" og "skal ha skrevet". Et eksempel på et verb jeg skrev på tavlen og bøyde nu i dag, for å vise hva det går i, var følgende: å fortelje (infinitiv), fortel (presens), fortalde (preteritum), har fortalt (perfektum), hadde fortalt (preteritum perfektum, tdl. pluskvamperfektum), skal/vil fortelje (futurum), skal/vil ha fortalt (futurum perfektum), skulle/ville fortalt (preteritum futurum) samt skulle/ville ha fortalt (preteritum futurum perfektum). Det var nok om det temaet.

Det har regnet meget kraftig det siste døgnet og i følge værvarslingen skal det vedvare inn i morgendagen. I går aften og i natt var det riktig så ille med kuling og den reneste syndefloden her. I enkelte kommuner noget lenger inn i fylket (og da visstnok særlig Vindafjord) er det sendt ut flomvarsel samt rasvarsel. Her i Stavanger er geografien såpass flat, samtidig som det dog heller noget de fleste stedene, så det er sjelden det blir flom her, selv efter et døgn med nedbør uten stopp, som nu. Jeg har sett enkelte strie bekker i noen få gater nu i dag, men så langt later avløpsrørene til å ta unna det meste av det som kommer. Også over helgen er det ventet nedbør. Trist.

Det blir en rolig fredag, denne gangen. Jeg har planer om å arbeide med skolearbeid i aften, blant annet må jeg levere ut oppgaver til stil-skriving neste uke, oppgaver jeg må prøve å finne opp nu i aften. Jeg har tenkt å la elevene velge mellom 4 oppgaver av vidt forskjellig karakter, slik at det kanskje er noe for enhver smak å skrive om. Jeg har i grunnen ikke vært flink nok til å gi ut oppgaver til stil-skriving i høst, faktisk er dette bare tredje gangen denne klassen skal skrive stil denne terminen. Det er jo essensielt å ha noen stiler å titte på når man skal sette karakter på den enkelte elev. Man kan jo ikke bare dømme ut i fra hvorledes man oppfører seg i klasserommet. Jeg tror jeg skal la en av oppgavene være å skrive en novelle fordi det er kjempegøy å rette noveller skrevet av ungdommer. Det er ganske utrolig hvor meget rart hormonelle ungdommer kan finne på å skrive om, så får man bare finne seg i skrivefeilene. Undertegnede er ikke den perfekte rettskriverske selv, heller, f. eks. klarte man en gang eller to å skrive graderstokk i stedet for det korrekte gradestokk.

Førstkommende mandag skal undertegnede delta på et heldagskurs i lingvistikk ved byens universitet. Kurset arrangeres i regi av fagforeningen man har medlemskap i og regnes som en del av efterutdanningen for norsklærere. Så vidt meg bekjent kommer det norsklærere fra ungdomsskoler (og muligens videregående skoler) fra hele fylket for å delta på kurset, men kun undertegnede har fått plass fra min skole. I følget skrivet, som jeg har liggende foran meg nu, skal kursdagen deles inn i 4 temaer: 1) Morfologi/Ordklasselære, hvor man skal belyse de senere års forandringer innen ordklasse-strukturen. 2) Talespråk og skriftspråk: Hva er nytt innen forskningen? 3) Didaktiske opplegg for norskundervisningen på ungdomstrinnet; a) humor-prosjekt, b) avis-prosjekt, c) opplegg til bøying av sterke og svake verb. 4) Tospråkelighet. Jeg gleder meg virkelig til å lære noe nytt og skal være en flink studine disse 7 timene fra 08.15 til 15.15. Fra 11.30 til 12.00 vil det bli lunsjpause.

I morgen er jeg invitert via Hildegunn til Elisabeths bursdagsfeiring på Storhaug. Jeg regner med at Turid og Jarlfrid også dukker opp, men min skallede nabo er ikke invitert og kommer til å ta det med ro hos seg selv. Jeg regner med å påtreffe en del quinder jeg sjelden ser oppe hos Elisabeth, som har en del bekjentskaper kretsen rundt meg ikke pleier å ha noe særlig med å gjøre. Jeg kjenner ikke Elisabeth særlig godt og setter således meget pris på å få lov til å komme klokken 19.30. Det blir neppe et drikkegilde man kommer til å tale om i lange tider, men koselig blir det sikkert. Jeg bør ta det noget med ro siden jeg skal tidlig opp på mandag, så noen bytur blir det kanskje ikke, men man skal nu heller ikke være bombastisk.

Før jeg avslutter må jeg også nevne at jeg hjalp mor med å rydde i gamle papirer, bilder og diverse skrot i noen skuffer og skap inne på kammerset rett før jeg satte meg ned for å forfatte dette innlegget. Hun har spart på så meget rart, alt fra et julekort hun fikk fra sin bestemor i 1950 - via en regning på en seng fra 1955 - til løse fotografier fra fjellturer med far rundt hippietiden. Jeg fikk ikke lov til å kaste så meget av det vi ryddet i, men litt fikk jeg nu lov til å fjerne og noe la jeg i en plastpose, som jeg la inn på et kott i annen etasje. Før mor legger seg nu i aften har jeg også lovet å hjelpe henne med å få vasket håret inne på badet. Hvorvidt det blir tid til et innlegg i morgen er vel heller tvilsomt, men i løpet av søndag eller mandag regner jeg med å ha et innlegg ute igjen.

God helg! Toril

Ingen kommentarer:

Site Meter