onsdag 20. januar 2010

Bilde av super-hundreåring

Godtfolk!

Sarah Knauss (24. september 1880 - 30. desember 1999) fra Allentown i Pennsylvania, USA, var verdens eldste person fra 16. april 1998 og frem til sin død. Her er hun avbildet med 5 efterlevende generasjoner i 1998. Ved hennes høyre og venstre side sees tipptippoldebarnet Bradley Patton og tippoldebarnet Kristina Patton. Quinden i stolen til høyre er datteren Kathryn Sullivan. Bak står barnebarnet Robert Butz og oldebarnet Kathy Jacoby.

Sarah Knauss kom fra en meget seiglivet Pennsylvania-slekt. Faren, Walter Clark, var selv i 80-års alderen da han døde på 1930-tallet. Farmoren ble 98. På morsiden var det også gode gener, selv om moren bare ble 69. Moren hadde nemlig to søstre som ble henholdsvis 94 og 97 år gamle og mormoren (som selv ble 76) hadde en søster som ble 93. Sarahs ektemann, Abraham Lincoln Knauss, ble 86 før han døde i 1965.

Sarah klarte seg selv frem til hun var over 100 år gammel. Hun flyttet så inn med datteren Kathryn Sullivan, som i sitt andre ekteskap hadde vært gift med Charles Sullivan og hadde bodd en periode i Canada. Datterens første ektemann, Samuel D. Butz (1901-1968), var far til Sarahs eneste barnebarn. Da hun var 110 flyttet Sarah omsider inn på et gamlehjem, hvor hun bodde til hun døde, 119 år gammel. Datteren, Kathryn Sullivan, døde på det samme gamlehjemmet den 21. januar 2005, 101 år gammel.

Ydmykt, Toril

Ingen kommentarer:

Site Meter