lørdag 9. januar 2010

Mildred Jamais er død

God lørdag!

Professor Robert Young telefonerte i går eftermiddag den lærde quinde med bud om at enkefru Mildred Jamais var død på Madonna Ptak Morton Plant Rehabilitation Center i Clearwater, Florida, hvor hun hadde bodd siden 1996. Mildred ville fylt 111 år den 15. februar. Døden inntraff torsdag.

Mildred, som var født i Savannah, Georgia, som datter av John og Muzetta Clements, var ikke bare kjent for sin høye alder. Hun var også mor til den kjente sangerinnen Connie Haines, som i sin tid turnerte med blant andre Frank Sinatra og som så sent som efter årtusenskiftet holdt konserter fra scenen. Mildred hadde et godt forhold til sin berømte datter og tok seg av barnebarna mens datteren levde livets glade dager på sine mange turneer. I følge Roseanne DeMarco, som undertegnede naturligvis også har hatt kontakt med, var Mildred også talentfull, men valgt å støtte sine to døtre i stedet for selv å prøve å gjøre karriere. I unge år arbeidet hun blant annet som telefonoperatør, senere underviste hun blant annet i sang og dans. En kopp svart kaffe var noe av det beste Jamais visste, forteller DeMarco (56), som var en nær venninne av Connie Haines.

Det var også DeMarco som fikk den tunge oppgaven med å informere Mildreds andre datter om det inntrufne. Barbara Jamais, som er 90 år gammel, fikk nyheten på sykehjemmet i California, hvor hun har bodd de siste årene. Barbara, som selv var sangerinne i hine hårde dager, skal ha sagt at hun var glad for at søsteren og moren nu var sammen igjen før hun avsluttet med å si: "The two of them were always so close".

Mildred var bare 19 år gammel da hun giftet seg med dr. A. Jamais, som hun på slutten av 1920-tallet skilte seg fra. Det var i 1985 hun flyttet til Clearwater sammen med datteren Connie. Dessverre døde Connie Haines 22. september 2008, 87 år gammel, efter noen års sykdom og skrantende helse. I tillegg til eldstedatteren efterlater Mildred seg Connies to barn; Kimberly Harlan og Robert DeHaven.

Kondolansetelegram er avsendt frøken Jamais og DeMarco.

Toril

Ingen kommentarer:

Site Meter