onsdag 17. februar 2010

Norskprøve nu i dag

Riktig god aften!

I dagens norsktime ble det avholdt skriftlig-muntlig prøve med spørsmål fra de temaer man har gått igjennom efter jul, viss karakter skal telle på norsk muntlig. Følgende tre oppgaver ble gitt på prøven:
1) Nevn de viktigste forskjellene mellom et eventyr og en fabel.
2) Av de 8 setningene i vedlegget, hvilke 6 er kjenntegn ved et kåseri og hvilken sjanger tror du de to andre setningene beskriver?
3) a) Hvilke opplysninger bør en CV inneholde?
b) Hva bør tas hensyn til ved skriving av formelle brev på data?
c) Hvilke mangler finner du ved CVen i vedlegget?

Som den skolerte leser sikkert forstår har man blant annet beskjeftiget seg med sjangerlære i norsktimene i denne klassen de siste ukene. Håper elevene har lært en del efter de mange timene jeg har brukt på undervisning og forberedelser. Det er jo noget lettere å bedrive variert undervisning i dagens computer-samfunn enn det var før årtusenskiftet, for det er lett å finne veiledning, eksempler på oppgaver, tips o.l. på internett nu til dags. Ellers har man jo lærerveiledningen samt gode kolleger å ty seg til når man trenger hjelp og tips.

En ting jeg synes jeg kan nevne for eder ærede lesere i dagens innlegg er at undertegnede egentlig beveger seg på noget usikker is i forbindelse med bruk av såkalte skriftlig-muntlige prøver. I fjor fikk man nemlig et brev fra en rådgiver ved Utdanningsdirektoratet og i brevet sto blant annet følgende: “Ut fra læreplanen i norsk kan man ikke vurdere norsk muntlig på grunnlag av en skriftlig prøve. Såkalte “skriftlig-muntlige” prøver kan altså ikke brukes.” Som leder for norskseksjonen ved min ungdomsskole valgte jeg å ta opp dette temaet ved gårsdagens seksjonsmøte og det ble en tidvis brennhet debatt blant oss kollegene. Jeg mener nu engang at det er håpløst å skulle holde styr på hvorledes den enkelte elev ligger an i muntlig norsk hvis man ikke skal kunne benytte seg av skriftlig-muntlige prøver et par ganger i løpet av en termin, og en del var enige med meg i det. En slik prøve foregår riktignok skriftlig, men tar i stor grad utgangspunkt i de temaer man har talt om i klasserommet, altså har man jo en klar parallell til det muntlige der. En annen side av saken er at man ikke har tid til å avholde flere muntlige fremføringer i løpet av en eneste termin og man kan jo heller ikke stryke de elevene som ikke tør si så meget høylytt i klasserommet. Det sømmer seg rett og slett ikke. Jeg har anbefalt mine "undersåtter" selv å avgjøre hvorvidt de ønsker å benytte seg av denne vurderingsformen, men personlig kommer jeg til å fortsette i det samme gjenge til jeg går av for aldersgrensen eller avgår ved døden, hva nu enn som måtte komme først.

For oss norsklærere er det dog et visst problem at denne usikkerheten omkring hvorvidt vi har anledning til å benytte oss av skriftlig-muntlige prøver til stadighet henger over hodene våre. Den lærde quinde forfattet således et brev til direktoratet sammen med en kollega i dag, hvor følgende står: "Man har forstått det dithen at man frarådes å benytte seg av såkalte skriftlig-muntlige prøver som en del av vurderingen ved fastsettelse av karakter i norsk muntlig. Det er dog nesten umulig å lage nok vurderingssituasjoner til å gi en skikkelig karakter i muntlig. Hva konkret foreslår så direktoratet i sakens anledning? Hilsen noget frustrert seksjonsleder, Stavanger."

I dag ble forresten den fundamentalistiske og noget forvirrede muslimen (omtalt i gårsdagens blogginnlegg) arrestert av onkel politi. I tillegg til å ha blitt anmeldt av LLH-lederen for grov homohets i går ble tullebukken i dag også anmeldt for grove trusler mot noen journalister, som arbeider i Dagbladet. Således er han nu altså i politiets forvaring og hovedstaden er en smule tryggere enn den var i går. Amen for det og skål!

Jeg satt på med naboen hjemover i dag og vi stoppet ved Prix og handlet inn litt matvarer på veien. Det er fremdeles meget glatt på mange av byens stikkveier og ennu verre der man skal gå, men hovedveiene er nu for det meste isfrie - og heldigvis for det. I skrivende stund er det 0,5 grader, det har ellers vært noget skyet i dag og mot helgen er det ventet sludd og snø, i følge en av Stavanger-avisene i dag. Mor og jeg nøt fiskepinner med kokte mandelpoteter og raspede gulrøtter til i dag. Det gleder meg at mor er frisk for tiden og klarer seg alene hjemme mens jeg virker som oppdrager og lærd quinde. Heldigvis er mine søstre og min moster flinke til å telefonere henne og hun interesserer seg meget i å lytte til radioen om dagene. I aften skal man faktisk ikke gjøre stort annet enn å late seg foran fjernsynsapparatet med noe godt i koppen. Skål!

Toril

Ingen kommentarer:

Site Meter