tirsdag 2. februar 2010

Om fenomenet super-hundreåringer

Ærede lesere!

Super-hundreåringer er personer som er 110 år gamle eller ennu eldre. Det sier seg selv at dette dreier seg om en særdeles liten super-elite av quinder og noen få menn, men det blir stadig flere av de. I Norge har man per i dag (2. februar 2010) kun to super-hundreåringer, nemlig 110 år gamle Gudrun Omdahl Onshuus fra Drammen og 110 år gamle Ingeborg Johanna Mestad fra Bergen. Norges eldste person gjennom tidene var Maren Bolette Torp fra Oslo, som døde 20. februar 1989, 112 år og 61 dager gammel. Norges eldste nålevende mann er 109 år gamle Jørgen Bernhard Rustad fra Gjøvik. Han er så heldig å ha en datter på 85 som lever i beste velgående. Norges eldste mann gjennom tidene var norsk-canadiske Herman Smith-Johannsen, som døde 5. januar 1987, 111 år og 204 dager gammel.

Verdens eldste person gjennom tidene var franske Jeanne Louise Calment (1875-1997), som med sine 122 år leder med tre år på sølvplasseringen, som går til Sarah Knauss fra USA (1880-1999). Hun ble 119 år gammel. Marie-Louise Meilleur fra Canada (1880-1998) tar bronse med sine 117 år. Verdens lengstlevende mann var Christian Mortensen (1882-1998), som ble 115 år gammel.

Hvorledes har det seg nu engang at noen mennesker klarer å bli over 110 år gamle? Der strides de lærde. Meget ligger nok i genene. Jeanne Louise Calments foreldre ble 93 og 86 år gamle, mens hennes bror ble innpå 98 år. Sarah Knauss skal ha hatt en farmor som ble omkring 98 år gammel. Dessuten ble hennes eneste barn 101 år. (Bilde av begge disse finnes i et nylig innlegg).

Når det gjelder Marie-Louise Meilleur har ikke studier kunnet gi noe entydig svar som forklarer hvorledes hun levde i hele 117 år. Hun røykte til hun var over 90 år gammel, noe som enhver lege ville frarådet, men sigarettene lot ikke til å skade nevnte quinde. Begge foreldrene var omkring de 60 år da de døde og hun hadde to brødre som ble omkring de 80 år. En søster skal ha blitt omkring de 90, en annen 74. I løpet av 24 år ga hun dessuten liv til 12 barn, hvorav 10 nådde voksen alder. Dessuten ble hun reservemor til 4 andre ved sitt andre ekteskap med en enkemann.

Marie-Louise' første ektemann døde av lungebetennelse i 1911, 39 år gammel. I dette ekteskapet vokste 4 barn opp. Arvet så disse morens sterke helse? Datteren Marie-Louise ble, som sin far, bare 39 år gammel. (Dog ble hun gift med en mann som var 96 da han døde). Sønnen Gerard (født 1906) rakk akkurat å feire sin 80-års før han gikk bort. Datteren Gabrielle arvet meget av morens sterke helse. Hun var 90 år gammel da moren døde 16. april 1998 og den eneste av de 6 barna fra det første ekteskapet som fikk oppleve morens begravelse. Da hun var 92 klarte hun dog ikke lenger å stelle seg selv til fulle og flyttet inn med en av døtrene. Da hun var 94 gikk turen til sykehjemmet, hvor hun døde sommeren 2004, 96 år gammel. Yngstemann i dette ekteskapet, Maurice, ble 62.

Marie-Louise' ektemann nummer to het Hector Meilleur og levde helt til 1972 og ble 92 år gammel. Med en far som ble 92 og en mor som ble 117 hadde de 6 barna i dette ekteskapet meget gode odds for et langt liv. Sønnen Ernest (født 1916) led dog av diverse helseproblemer og bodde en tid på det samme sykehjemmet som moren og det samtidig. Han ble 88. Datteren Pauline ble gift med en herremann ved navn James Joseph Carey. I 1980 døde begge to med bare noen ukers mellomrom, henholdsvis 62 og 64 år gamle. Datteren Olive lever ennu, 90 år gammel. Så kom to sønner; Christie og Alfred, som døde i 1986 og 1987, henholdsvis 64 og 62 år gamle. Yngstedatter Rita (født 1925) lever ennu og det i beste velgående. Hva så med de 4 stebarna, dvs. Hectors barn fra hans første ekteskap? Eldstesønnen ble 56. Barn nummer to, Virginia Pilon, ble 81. De to yngste vet man ikke når døde, men de var før lengst døde ved Marie-Louise' bortgang.

Et annet eksempel på at gener og arv må spille en viktig rolle hos de som har oppnådd en høy alder finner man hos Grace Thaxton fra USA. Hun var 114 år da hun døde i 2005 og den eneste sønnen lever fremdeles, 94 år gammel. Hennes egen mor (som døde i 1969) ble 109 år gammel og mormoren ble 97. I tillegg hadde Grace en farfar som ble 98 år.

I tilfellet Maud Farris-Luse, som døde i USA i 2002, 115 år gammel, har man dog et eksempel på at høy alder ikke nødvendigvis er arvelig. Faren ble 62, mens moren ble 87. Av hennes 7 barn (født mellom 1905 og 1928) levde bare en skrantende datter på 73 år igjen da hun døde. Denne datteren ble 75 år. Mange barnebarn gikk bort før Maud, mens de var i 50-års alderen eller noget over 60. Og så sent som i 2009 døde et oldebarn, 56 år gammel.

Den lærde quinde bidrar selv til forskningen omkring fenomenet super-hundreåringer ved å bedrive slektsgranskning omkring familiene til disse personene. Professor Robert Young, som man jevnlig har kontak med, er en av de fremste ekspertene på området. Når nevnte herremann eller kretsen rundt han hører rykter om en person som skal være usedvanlig gammel begynner sporenstreks arbeidet med å bekrefte eller avkrefte dette, noget som blant annet gjøres ved å undersøke folketellinger, vielsesattester, dødsattester o.l. Undertegnede anser seg selv som en av de i nevnte krets. Medisinsk kan man også lære meget av disse ytterst få ved at de efterlatte donerer avdøde til forskingen for videre studier.

Toril

Ingen kommentarer:

Site Meter