mandag 4. april 2011

Bare et kort innlegg i dag

Kjære lesere!

I eftermiddag ble skuespillerinnen Wenche Foss (eg. Eva Wenche Steenfeldt Stang, født Steenfeldt-Foss) stedt til hvile i hovedstaden. Seremonien foregikk i Oslo domkirke med hele teater-Norge til stede. Familien Stang ble også beæret med kongeparet og prinsesse Astrids tilstedeværelse, en ære få forunt. Den lærde quinde fikk dessverre kun sett glimtvis på seremonien, p.g.a. at det var full rulle på skolen i dag. Det man så lot dog til å være divaen verdig og vel så det. Hvil nu i fred.

To av mine kolleger var i dag fraværende av helsemessige årsaker, skjønt den ene var hjemme med sykt barn, men det er jo også en helsemessig årsak, selv om det vederfares barnet. Begge antydet muligheten for at de kunne være tilbake på post allerede i morgen. La oss inderlig håpe det, for i dag har det vært en forferdelig hard dag for de fleste av oss. Fra før av har undertegnede og to kolleger fått ansvaret for å dele en lærerstilling midlertidig (se fredagens innlegg) og når det i tillegg blir 9 timer ekstra uten lærer, som deles ut til allerede overarbeidede lærere, da går det ut over helsen og det meste av det planlagte arbeidet. Jeg fikk kun en fritime i dag, den skallede ingen. I aften må jeg således vie noget tid til morgendagens undervisning, dessuten må jeg lede seksjonsmøte i morgen eftermiddag, noe som krever en del forberedelser. Aldri fred å få.

Heldigvis fikk jeg min søster til å følge mor til legen i dag og alt skal ha gått vel for seg. Klokken 17.40 ble jeg hentet av Tove Johs-Castell i dag fordi vi skulle på kunstutstilling på Ganddal klokken 18.00. Utstillingen var laget av to quindelige kunstnere, som har spesialisert seg på akvarellmaling. Tove gikk i klassen til moren til den ene av kunstnerene og visste således om denne utstillingen god tid i forveien. Jeg har stor sans for å beære kunstutstillinger og lignende arrangementer med mitt nærvær. Hvis noen vet om et kunst- eller litteraturarrangement i Stavanger-distriktet som bør besøkes av en lærd quinde, så si fra!

Til slutt ønsket min skallede (og i dag meget virile) nabo at jeg skulle annonsere hans tilstedeværelse i Bjergstedparken omkring klokken 22.00 i aften. Til de av dere som undrer så er han for lengst kurert for gonoréen han led av tidligere og kan således nytes trygt og til fulle.

Amen. Toril.

Ingen kommentarer:

Site Meter