mandag 4. juli 2011

Europas kongelige familier i sorg

Følgende bulletin ble sendt ut fra kongehuset Habsburg-Lothringen nu i dag: Erkehertug Otto, den siste kronprinsen av dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn (avbildet til høyre da han var 91 år gammel), sovnet stille og fredelig inn i sitt hjem i Pöcking (Bayern) i Tyskland, i dag tidlig. Han ble 98 år gammel.

Erkehertugen, som mistet sin hustru gjennom 59 år i februar i fjor (se innlegg fra 22. februar 2010), var sønn av Østerrike-Ungarns siste keiser og konge, Karl I (1887-1922), og hans italienskfødte hustru, keiserinne og dronning Zita (1892-1989). Faren døde av lungebetennelse da Otto var bare 9 år gammel, men til gjengjeld fikk han ha sin mor til han selv var 76 år gammel. (Hun ble, som sin mor, 96 år.)

Frem til det herrens år 1961 var Otto tronpretendent i Østerrike, men frasa seg det året tronen, mot at han skulle få innreiserett i landet. Han fortsatte imidlertid som tronpretendent i Ungarn og Böhmen helt frem til sønnen overtok i 2007. På den tiden hadde årene begynt å sette sine spor i den da 94 år gamle skrotten. Otto var i mange år politisk engasjert og satt blant annet i det europeiske parlamentet fra 1979 til 1999. Han var en ihuga motstander av både kommunisme så vel som også nazisme. Dessverre fikk han aldri sett seg selv innsatt som konge av Ungarn.

Han efterlater seg 7 barn (hvorav to sønner; den eldste, Karl, er nu overhode for huset Habsburg-Lothringen) 7 svigerbarn, 23 barnebarn, to oldebarn samt broren Felix (95). Man kondolerer.

Begravelsen vil naturligvis bli dekket her i denne ringe blogg.

Ydmykt, Toril

Ingen kommentarer:

Site Meter