torsdag 4. august 2011

Landesorg og bisettelse

Gro Harlem Brundtland (72) fotografert utenfor Stavanger
domkirke efter dagens bisettelse, hvor hun holdt
minnetale over Stavangers eneste Utøya-offer.

Ingen kommentarer:

Site Meter