mandag 3. oktober 2011

Skriftlig-muntlig prøve i norsk samt norskstil

Ærede lesere!

Denne uken skal begge mine norskklasser få testet sine kunnskaper innen norskfagets pensum. For å gi eder mer eller mindre skolerte lesere et innblikk i pensum akter jeg i dagens innlegg å publisere både den skriftlig-muntlige prøven man hadde i klasse 9C i dag og oppgavene til norskstil, som skal leveres ut til klasse 8B i morgen med innleveringsfrist nøyaktig en uke senere. Følgende 4 stiloppgaver, hvorav en skal velges, er gjort klare:
1) Analyser diktet "Fra en annen virkelighet" av Gunvor Hofmo (Se fotnote!)
2) Skriv et kåseri rundt et fritt valgt politisk relatert tema. NB: Husk på å få med typiske kåseri-trekk!
3) Skriv en novelle med utgangspunk i trekk fra barokken. Handlingen står fritt.
4) Skriv to mellomstore leksikaartikler om henholdsvis Petter Dass og Dorothe Engelbretsdatter. Husk å bruke egne ord og setninger.

Forøvrig skal denne klassen undervises i den litterære perioden kalt barokken, denne uken, og man skal ellers komme inn på drama-sjangeren samt salme-sjangeren og man skal prøve å få vist forskjeller mellom datidens og nåtidens skriverier. I den andre norskklassen, altså klasse 9C, avholdt man i dag såkalt skriftlig-muntlig prøve i norsk, til tross for at enkelte høyere opp i systemet har gitt føringer om at denne prøve-typen skal avskaffes. Som seksjonsleder har jeg gitt tillatelse til å benytte denne typen norskprøver for de som måtte ønske og benytte den. Jeg mener nemlig at det blir feil å avgi muntlig norskkarakter kun på grunnlag av aktivitet i timene, fremføringer o.l. da det vil favorisere utadvendte elever, mens stille og like oppegående elever da vil få dårligere karakterer. En skriftlig-muntlig prøve er rett og slett en skriftlig prøve på det muntlige pensumet man taler om i klassen (og kan lese seg til i pensumboken), viss karakter skal telle på den muntlige norskkarakteren. Jeg kommer til å avholde to slike i hver klasse i høst.

Følgende oppgaver ble gikk på dagens prøve:
1) Forklar forskjellen mellom sakprosa og skjønnlitteratur
2) Hva er ironi og hva er sarkasme?
3) a) Hva er en novelle? b) Nevn typiske trekk som gjerne går igjen i en novelle.
4) Forklar hva sensur er og kom med minimum ett (gjerne flere) eksempel fra den norske litteraturhistorien der det ble brukt.
5) Hva menes med språklig variasjon, kort forklart?
6) Nevn kort hva et essay er.

Det ble tilløp til munnhuggeri på lærerværelset i formiddag i forbindelse med at det skal ankomme to lærerstudenter hit til uken. Den ene av de to har ingen kontaktlærer nu, da hun som egentlig skulle stå som kontaktlærer har sagt fra seg ansvaret fordi hun har blitt 50% sykemeldt med en eller annen noget diffus lidelse. Undervisningsinspektøren, en bitter quinde i 50-års alderen, prøvde å påtvinge både meg og en kollega dette ansvaret her i formiddag, men den gang ei. Ingen trollquinde skal få legge nok en bør på skuldrene til en allerede giktbrudden quinde med flere plikter enn hun allerede klarer å holde tritt med. Jeg blir rett og slett forbannet på måten hun går frem på. Jeg har sagt det mang en gang at hennes oppførsel kommer til å bli hennes tidlige død en eller annen gang, men det tar visst lenger tid enn man kunne ønskt. Min kollega, som ikke er fullt så røff og har betydelig spinklere never enn undertegnede, ble rent fra seg og noget stresset over opptrinnet. I efterkant talte vi sammen på lærerværelset, med naboen og min gode kollega Ingeborg som tilhørere, og jeg sa at jeg mener vi burde klage på trollquinden til byens skolesjef. Rektor later visst til å være blindet av papirmøllen inne på kontoret sitt, så der i gården er det ikke vits å fremme misnøyen i alle fall. Akk, det foregår bak kulissene, ærede lesere.

Heldigvis er det roligere forhold i villaen. Mor og jeg har nettopp spist en god middag (stekt torsk med lefse) og kost oss med napoleonskake og svart kaffe. Alt er vel med mor og jeg er ikke så aller verst selv heller, selv om jeg er født i 1947, som jo sikkert høres ut som år 0 for dagens ungdom. Turid telefonerte nettopp for å fortelle at vi er invitert til Bitten i Sandnes på lørdag. Hun fortalte også at Heidi og Bente var i tottene på hverandre utenfor Mami i helgen som var, dog fikk jeg ikke med meg hvilken dag det var tale om. Dørvakten hadde i alle fall gått i mellom for å roe gemyttene og det hele hadde et eller annet med en ungjente å gjøre, mente Turid. Akk, disse trekantdramaene i tide og utide. Da er det meget bedre å leve i sølibat.

En god aften bedes!

Toril

Fotnote:

Fra en annen virkelighet

Syk blir en av ropet om virkelighet.
Altfor nær var jeg tingene,
slik at jeg brant meg igjennom
og står på den andre siden av dem,
der lyset ikke er skilt fra mørket,
der ingen grenser er satt,
bare en stillhet som kaster meg ut i universet av ensomhet,
og av uhelbredelig ensomhet.


Se, jeg svaler min hånd i kjølig gress:
Det er vel virkelighet,
det er vel virkelighet nok for dine øyne,
men jeg er på den andre siden
hvor gresstrå er kimende klokker av sorg og bitter forventning.
Jeg holder et menneskes hånd,
ser inn i et menneskes øyne,
men jeg er på den andre siden
der mennesket er en tåke av ensomhet og angst.


Å, om jeg var en sten
som kunne rumme denne tomhetens tyngde,
om jeg var en stjerne
som kunne drikke denne tomhetens smerte,
men jeg er et menneske kastet ut i grenselandet,
og stillheten hører jeg bruse,
stillheten hører jeg rope
fra dypere verdner enn denne.


Gunvor Hofmo (1948)

Ingen kommentarer:

Site Meter