søndag 13. november 2011

Marie-Louise Meilleur (1880-1998)

Her sees Marie-Louise Meilleur sammen med slektninger, slik ståa var på begynnelsen eller midten av 1960-tallet, den gangen hun fremdeles var en "ungdom" i begynnelsen eller midten av 80-års alderen. Madam Meilleur, som hun ble kalt, sees i midten fremst på bildet. Quinden til venstre var gift med en bror av Marie-Louise' ektemann, mens de tre andre quindene alle er søstre av Marie-Louise' ektemann, og de ble henholdsvis 96, 97 og 99 år gamle (mens Hector Meilleur selv ble 92.)

Marie-Louise bodde på et gudsforlatt og øde sted i Canada, som heter Rapides-des-Joachims. Stedet har under 200 innbyggere, men det må ha vært sunne boforhold i området i.o.m. at folk som bodde der passerte både 90 og 100 år rett som det var. I tillegg til overnevnte svigerinner hadde Marie-Louise to svogere (brødre av ektemannen) som ble henholdsvis 92 og 100 år, en svigerinne som ble 102 (gift med broren Napoleon Chassé) og en søster (Albertine) som var over 90 år da hun døde på 1970-tallet.

Hun var egentlig født i Kamouraska, Quebec, 29. august 1880, men efter at ektemannen og begge foreldrene døde i 1911 og 1912, fikk hun nok av elendigheten og tok med seg 2 av de 4 gjenlevende barna (opprinnelig 6 barn) og flyttet til Rapides-des-Joachims, hvor søsteren Albertine hadde åpnet et såkalt stoppested for reisende. Der møtte hun Hector Meilleur, en enkemann med 4 mindreårige barn, og de to giftet seg i det herrens år 1915. Den vordende super-hundreåringen kom meget dårlig ut av det med sine stebarn, jmf. enkelte efterkommere den lærde quinde har hatt kontakt med. Virginia og Vean var meget frekke i kjeften og gjorde livet surt for Marie-Louise, som på sin side hadde mindre til overs for de "det frekke avkommet fra min ektemanns første ekteskap". Særlig ille var forholdet mellom henne og Bill, den yngste stesønnen, som rømte hjemmefra opp til flere ganger. Han kom tilbake - og det med en kalkun - en gang på 1930-tallet, men da ble Marie-Louise så sint at hun kastet kalkunen ut i snøen, visstnok fordi hun hadde mistanke om at den kunne være forgiftet (lite trolig, dog). Bill Meilleur stakk så vestover i Canada og lot aldri høre fra seg igjen. Verken efterkommere av Marie-Louise' barn fra første ekteskap, efterkommere av hennes barn fra ekteskapet med Hector eller efterkommere av barna fra Hectors første ekteskap aner hva som skjedde med han eller når han døde. Familien har bedt undertegnede undersøke saken, men hittil har man desserre ikke funnet et eneste spor efter denne Bill.

De to barna fra ekteskap nummer en, som ble med Marie-Louise da hun flyttet til Rapides-des-Joachims, var Gerard og Gabrielle. De ble begge godt gift og fikk henholdsvis 5 og to barn hver, som i dag alle er i alderen 64 til 79 år. Gerard, som hadde blitt enkemann i 1983, ble syk og sovnet stille inn på et sykehus i Deep River i 1986, 80 år gammel. Gabrielle var mer seiglivet, en arv fra moren, og var fremdeles ved god helse da hun var i 80-års alderen, men i det hun begynte å nærme seg de 90 år begynte helsen så smått å skrante. Hun hadde passert 90 år måneden før da moren døde i april 1998 og følte seg nu gammel og mett av dage. Da hun var 92 tok yngstedatteren henne i hus, men som 94-åring måtte hun få plass på et sykehjem i Deep River, hvor hun døde i 2004, 96 år gammel.

De to barna som ble igjen i Kamouraska var Marie-Louise og Maurice. Datteren ble gift med Leon Bosse i 1923, en sterkhelset mann som nærmet seg 96 år da han døde i 1996. De fikk mange barn sammen - eldstedatteren er i dag 86 - og kun en sønn har gått bort (i 2007, 76 år gammel). Marie-Louise døde i 1940, bare 39 år gammel. Maurice led av multippel sklerose og var i årevis avhengig av krykker for å komme seg trygt rundt. Han bodde sammen med et quindemenneske ved navn Evelyn Campbell, men de fikk ikke barn sammen. Han nærmet seg 63 da han døde i 1973.

Ekteskapet med Hector Meilleur ga Marie-Louise ytterligere 6 barn, alle født mellom 1916 og 1925. Selv om Hector ble 92 og Marie-Louise ble 117 døde de fleste av disse barna av kreft lenge før de nærmet seg foreldrenes høye alder. Pauline Carey, Christie og Alfred Meilleur døde alle tre av kreft på 1980-tallet, mens de fremdeles var i 60-års alderen. Ernest Meilleur led også av skrantende helse og bodde på det samme gamlehjemmet som moren gjorde i omkring 20 år. Olive Therrien og Rita Coote døde også av kreft, i 2010 og 2011, henholdvis 90 og 86 år gamle.

Da Marie-Louise ble enke for første gang var hun 31 år gammel. Da hun ble enke for andre gang var hun 91 år og det eldste oldebarnet gikk gravid; i mellom der lå et helt liv, fylt av glede og tragedie. Hun flyttet fra Rapides-des-Joachims til datteren Rita i Deep River i 1972 og bodde der helt frem til hun i 1988, nesten 108 år gammel, flyttet på gamlehjem i Corbeil. Døden inntraff 16. april 1998 da en blodpropp fra foten slo seg vrang i lungene på den 117 år og 230 dager gamle quinden. Den sterke helsen kan, trolig, tilskrives en arv fra morfaren, Joseph Levesque, som var 96 år da han døde i 1923.

Tidligere denne uken leverte jeg et bidrag til herr Robert Young, USA, som er professor og forsker meget på super-hundreåringer. Jeg er medlem i en yahoo-gruppe på internett - kun for et fåtall utvalgte lærde - hvor professoren styrer med jernhånd. Det eneste temaet som diskuteres der er nettopp super-hundreåringer. Jeg følte at det var på sin plass med et innlegg der denne uken, i.o.m. at det var lenge siden sist jeg hadde bidratt med informasjon. Legg merke til min meget gode engelsk, en arv fra min tid som enkelsklærerinde:

"Hello!

On October 10, 2011, Rita Coote died of cancer in a hospital in Deep River,
Canada, at age 86. She was the last child born to Marie-Louise Meilleur
(formerly Leclerc, nee Chassé), who died in Canada on April 16, 1998, at age 117
years and 230 days. Since Olive Therrien died of cancer on December 16, 2010,
Rita had been the only sibling still alive.

Sadly, this means that there will be no new mother-daughter combined age record
or mother-daughter supercentenarian pair involving Marie-Louise Meilleur and a
child of hers.

Marie-Louise Chassé (August 29, 1880 - April 16, 1998)

Children by marriage to Etienne Leclerc (1872-1911):
1) Marie-Louise Bosse (1901-1940); age 39
2) Julienne Marie Leclerc (1902-1903); age 6 Months
3) Alberine Marie Leclerc (1904-1904); age 5 Months
4) Gerard Leclerc (1906-1986); age 80
5) Gabrielle Vaughan (1908-2004); age 96
6) Maurice Leclerc (1910-1973); age 62

Children by marriage to Hector Meilleur (1879-1972):
7) Ernest Meilleur (1916-2005); age 88
8) Pauline Carey (1918-1980); age 62
9) Olive Therrien (1920-2010); age 90
10) Christie Meilleur (1922-1987); age 64
11) Alfred Meilleur (1924-1986); age 62
12) Rita Coote (1925-2011); age 86

All the best!"

Ydmykt Toril

Ingen kommentarer:

Site Meter