mandag 27. august 2012

Dikt om mandagen

Blåmandag
 
Minnet om champagnebrusen
- og rusen -
lever friskt i minnet,
kjennes på sinnet.
 
Få spor står igjen nu;
fra nattens herjinger,
fra fest og moro;
kun et ensomt knust glass og
eimen av pipetobakk.
 
Klokken ringer; nei sier jeg!
Rektor kaller troppene inn:
Det er mandag, frøkener i alle fag!
 
Jeg vil meget heller leve til minnet,
- om festlig lag
- om champagnebrusen
- og rusen -
og drømme meg hen til neste gang.
 
Toril

Ingen kommentarer:

Site Meter