mandag 20. august 2012

Norges eldste person (1904-2012)

Til minne om enkefru Irmelin Slotfeldt-Ellingsen, som døde stille og fredelig i hovedstaden, 16. august, vel 108 år gammel.

Avdøde var datter av Oskar og Inga Johansen, som ble henholdvis 79 og 93 år gamle.

Dødsfallet gjør at en ny quinde nu kan smykke seg med å være landets eldste person, og det er Elisabeth Julie Ekenæs, også hun fra hovedstadsområdet. Nevnte quinde er 107 år gammel.

Toril

Ingen kommentarer:

Site Meter