søndag 19. august 2012

Viktig melding!

Man har i samråd med den skallede, viss gode råd teller meget, bestemt å ta en pause fra blogg-skrivingen nu i august. Dette skyldes flere ting, blant annet skolestart, den senere tids elendighet i villaen, som har krevd meget av en allerede giktbrudden quinde, og store omveltninger i livet til både den skallede og undertegnede. Det er meget som foregår for tiden; prosjektene står nærmest i kø, således må bloggingen inntil videre bortprioriteres.

Man beklager på det sterkeste.

Ydmykt, Toril
Site Meter