torsdag 24. januar 2013

Mor er syk, intet innlegg inntil videre.

P.g.a. at min 93 år gamle mor er innlagt på sykehuset med høye CRP-verdier og meget lidelse tilbringer man såpass meget tid frem og tilbake mellom sykehuset på Våland og villaen på Eiganes for tiden at man dessverre ikke har verken tid eller energi til å forfatte et nytt innlegg, inntil videre. Man har begynt på et referat fra helgens herjinger, men så ble mor innlagt på sykehuset og alt måtte legges på vent.

Toril

Ingen kommentarer:

Site Meter