lørdag 22. februar 2014

Blogg-stans!

P.g.a. helsebesværligheter vil det gå ytterligere en tid før man evt. gjenopptar bloggingen. Kan opplyse om at man lider av meget og mangt og at det således ikke finnes den energi som kreves for å holde en god blogg gående jevnt og trutt.

Ærbødigst, Toril.

Ingen kommentarer:

Site Meter