torsdag 10. desember 2015

Stavangers skeive miljø i sjokk og sorg!

Kjære alle sammen!

Sent i eftermiddag ble det kunngjort av formannskapet i Stavanger at nattklubben HoT Open Mind mister skjenkebevillingen i hele 4 uker p.g.a. innehaverens basketak med to skjenkekontrollører i sommer. Det er ennu uvisst når disse 4 ukene vil tre i kraft, hvorvidt det er med øyeblikkelig virkning eller efter nærmere avtale. Man har forsøkt å få en eller begge av innehaverene til å komme med en eksklusiv kommentar til min ringe blogg, dog uten hell. Trolig er det ennu for tidlig til offentlig kommentering fra eier-siden.

Byens skeive miljø har allerede firet regnbueflagget på halv stang og er generelt sett i sjokk og dyp sorg over at det svært så populære og eneste skeive utestedet i byen blir straffet på det mest brutale vis. Det er riktig at innehaveren kan fare opp når det butter i mot, men det er også riktig at nevnte skjenkekontrollører oppførte seg som de reneste fjols! Enkelte skjenkekontrollører synes å være svært så stolte over sine deltidsembeter og flagger sin tittel på full stang i håp om å få skryt og ros for slik en "viktig" jobb. Hva som egentlig skjedde den natten i sommer vet dog ingen andre enn de involverte selv og de har vidt forskjellige versjoner av sannheten og slik er det med den saken.

Man håper at HoT Open Mind overlever 4 ukers skjenkestopp og ikke minst håper man at innehaverene ser seg tjent med å fortsette driften også efter at disse 4 ukene er omme. Det ville vært trist om byen skulle bli helt uten et sted hvor skeive kan treffes. LLH-Rogaland har jo dessverre vist seg å være svært så tafatte de seneste 5-6 årene.

Toril

Ingen kommentarer:

Site Meter