tirsdag 29. mars 2016

Ingen innlegg denne uken p.g.a. sykdom.

Man er for tiden dessverre innlagt ved Stavanger psykiatriske sykehus p.g.a. nervebesvær, drukkenskap og ubegrunnet panikk-uro. Man har begynt på medisiner og skal inntil videre være innlagt ut denne uken, med mulighet for forlenget opphold.

Toril

Ingen kommentarer:

Site Meter