onsdag 24. august 2016

Adele Dunlap (113) er herved USAs eldste person!

Godtfolk!

Enkefru Adele Dunlap fra New Jersey, USA, er nu USAs eldste person. Hun ble født 12. desember 1902 og er således godt og vel 113 1/2 år gammel.

Adele var yngst i en søskenflokk på 4 og hadde 3 brødre. Faren døde i 60-års alderen, mens moren ble 71 år. Det er således litt av et mysterium for familien hvorledes hun har klart å leve så lenge. Adele er enke efter Earl Dunlap (1902-1963; død 61 år gammel) og har for lengst overlevd sin eneste datter. Sønnene lever dog ennu, en i Florida (for helsens skyld) og en i New Jersey. Sistnevnte besøker moren ukentlig. I 2014 døde det nest eldste barnebarnet, 57 år gammel. Eldste barnebarn er i dag 62 år og snart pensjonist.

Man gratulerer så meget her fra beste Eiganes!

Toril

Ingen kommentarer:

Site Meter