lørdag 10. september 2016

Dagmar von Arbin (100) og Marianne Bernadotte (92) deltar
nesten alltid i kongelige begivenheter i Sverige. De to
"grand old ladies" har fått en mer fremtredende posisjon
i Sverige efter at mange andre medlemmer av den eldre
garden har kommet vel under torven eller har blitt
muret inne i kongelige mausoleumer.

Ingen kommentarer:

Site Meter