torsdag 10. november 2016

Fasitanalyse av valget i USA!

Godtfolk! Amerikanere!

Så ble det Donald Trump som vant valget anno 2016 og dermed kan han innta Det hvite hus (fra 1790-tallet) i januar 2017. Enfoldige journalister, meningsmålere og andre fjols så ikke dette komme. "Alle" trodde at Hillary Clinton kom til å dra i land seieren med god margin. Selv tarotkortene mine hintet i retning av feminitet da jeg spurte de til råds aftenen før valget i USA. Jeg tolket kortene dithen at det ville bli seier til Hillary og i efterkant av valgnatten valgte jeg å brenne kortene i jøtulovnen på kjøkkenet, efter først å ha dynket de godt i parafin. Det er åpenbart at kortene har blitt påvirket av dårlig energi og ikke lenger hadde en direktelinje til sannheten. Dette er første gang jeg har lagt tarorkort og fått feil svar.

Hvorledes kunne en tullebukk som Donald Trump vinne et valg i et såpass seriøst land som USA? Svaret er nok temmelig enkelt, dog klarte ikke journalist-standen å speile sannheten fra folket denne gangen heller. Journalister er i bunn og grunn temmelig uintelligente - de færreste ville sluppet gjennom nåløyet som lærere ved grunnskolen - og den grundige dybdejournalistikken har de senere årene måttet vike til fordel for sportsjournalistikk, kjendissladder og ensidig kritikk av høyrevridde meninger.

Den store middelklassen i USA finnes ikke lenger. Den har gradvis over en periode på 20-30 år blitt erstattet av en underklasse med mer eller mindre hardtarbeidende fattige folk, som knapt nok en gang kan kalles en lavere middelklasse. Så mange som 30-50% av USAs befolkning, avhengig av hvorledes fattigdom velges definert, tilhører i dag denne fattige underklassen i USA. Den består hovedsakelig av 4 grupper:
1) Hardtarbeidene kvinner og menn i lavtlønnsyrker, ofte med både 2 og 3 jobber. Disse arbeider innenfor alle bransjer, inkludert service og industri.
2) Trygdede, helseløse, hjemløse, arbeidsledige o.l.
3) Afroamerikanere med ingen eller liten utdanning. Langt flere i denne gruppen sliter enn blant de hvite. Ofte en del kriminalitet i slike ghettoer.
4) Ulovlige immigranter (spesielt fra Mexico og naboland til Mexico.)

Det er denne underklassen (arbeiderklassen, lavere middelklassen) som nu er lei av å leve i fattigdom og elendighet. Årevis med Clinton, Bush- og Obama-styre har gjort lite og ingenting for å bedre situasjonen for disse millionene av amerikanere. Lønnsnivået samt nivået på trygd og arbeidsledighetspenger har steget svært så beskjedent de seneste 15-20 årene. Derimot har utgiftene steget i noenlunde normal takt, men så lenge bare den ene søylen stiger vil det efterhvert bli et stort problem for de det gjelder. Når man ikke har råd til å gå til tannlegen, knapt nok råd til å gå til legen for å se til hjerteflimmer-problematikken og i alle fall ikke kan gjøre annet enn å drømme om en ferietur til solstaten Florida, så vil det efterhvert bli meget frustrasjon når årene går.

Både Bush-familien og Clinton-familien har tilhørt elitestyret i USA, altså en liten gruppe av svært priviligerte og velstående forretningsfolk og politikere. Disse elite-folkene har langt på vei bestemt all politikk i USA de seneste 20-30 årene og har nok dessverre viet for lite fokus på den gjengse innbygger i de 50 statene. Selv Barack Obama kom til kort, selv om han lovet både gull og grønne skoger hvis han ble valgt og attpåtil var halvt svart. De færreste har det bedre i dag enn hva som var tilfellet i det Obama satte seg vel ned inne i Det hvite hus, i alle fall ikke de nevnte 30-50% av landets innbyggere.

Donald Trump har lovet å revolusjonere landet hvis han ble valgt og i vinnertalen på onsdag gjentok han mange av disse løftene:
- Arbeid til alle! (Folk skal i arbeid, blant annet med vei- og jernbanebygging samt muring?)
- Skattelettelser
- Nedtoning av krigsinnsats utenfor eget land
- Sterkere fokus på amerikanske tradisjonelle verdier, som kristendom.
- Sterk innsats mot den meksikanske grensen. (Ingen flere ulovlige innvandrere fra latino-land!) og muligens en mur mot dette narkobaron-landet.
- Mer penger inn i NATO fra andre vestlige land.
- Toll på enkelte varer fra andre land, spesielt fra asiatiske land.
- Tøffere linje mot terrorister (Bomb svart!)
- Bedre kår for den lavere middelklassen.
- Vekk med Obamas helsereform og inn med noget nytt.

Årevis med elitestyre og økte forskjeller blant folk kulminerte altså i det sjokket som ennu ikke har lagt seg, verken i USA eller her i vesten: Donald Trump (70) blir ny president i USA f.o.m. januar 2017. Donald Trump ble født i New York den 14. juni 1946, som sønn av Fred Trump (1905-1999; ble 93 år) og Mary MacLeod (1912-2000; ble 88 år). Sistnevnte var skotskfødt og hennes mor ble 95 år. Hva angår Fred Trump så var han født i USA, men av tyskfødte foreldre. Mannen er konservativ, men opptatt av å bedre kårene for arbeiderklassen. Han er ikke kjent for å være spesielt diplomatisk av seg og akter å gjennomføre det han mener er det rette. Nåde den som ikke følger hans vei! Vil han lykkes med sitt slagord? "Make America great again!"

Et av problemene med USA er størrelsen. Som lærd quinde er det første jeg ville forsøkt å få gjennomført der borte (hvis jeg fikk eneveldig makt) å dele landet inn i 3 deler. På den måten ville det blitt meget enklere både å styre landet samt å kontrollere og holde kustus på kriminalitet, uro og fattigdom. Jeg ville delt inn USA på følgende måte:

Nord-USA: Maine, New Hampshire, Massachusetts, Vermont, New-York, New Jersey, Rhode Island, Connecticut, Delaware, Maryland, Washington D.C., West Virginia, Pennsylvania, Ohio, Indiana, Michigan, Kentucky, Illinois, Iowa, Minnesota, Nord Dakota, Sør Dakota, Montana og Nebraska.

Vest-USA: Washington, Oregon, Idaho, Wyoming, Colorado, Utah, New Mexico, Arizona, California, Nevada og Alaska.

Sør-USA: Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Tennessee, Virginia, Sør Carolina, Nord Carolina, Georgia, Florida og Hawaii.

Mitt råd til USA er således å dele landet i mer overkommelige land!

Måtte hell og lykke følge Trump-regjeringen på dets vei mot fremtiden!

Toril

Ingen kommentarer:

Site Meter